Bronzen medaille verkeer op school 2020

Schoolraad

Om een participatief bestuur te verzekeren verplicht de Vlaamse regering het oprichten van een schoolraad. De raad wordt om de vier jaar herkozen.
Deze raad kan advies geven aan en overleggen met directie en schoolbestuur i.v.m. de algemene organisatie en de schoolwerking. Zij informeert aan en communiceert met ouders en personeel over zijn werking.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

In onze schoolraad zetelen

als vertegenwoordigers van de ouders:

  • Laeremans Lore
  • Verbeeck Marjolein

als vertegenwoordigers van het personeel:

  • Spruyt Jozef
  • Verhaegen Bert

als vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

  • Van der Linden Staf
  • Van Eyken Hilde