Bronzen medaille verkeer op school 2020

Geschiedenis

Het Katholiek Basisonderwijs in Heist-Centrum 1879 – 2000
 

naar het naslagwerk  van Leo Dockx -gewezen directeur van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool Heist-Centrum

 

BERG - Vrije meisjesschool


In juli 1879 komt een Katholieke Schoolcomiteit tot stand in Heist-op-den-Berg. Daarin zetelen o.a. pastoor Van Bulck en de vroegere gemeenteonderwijzer Constant Vercammen. De bedoeling is het christelijk onderwijs te redden door de oprichting van katholieke scholen.
Voor de oprichting van een vrije meisjesschool in het centrum wordt beroep gedaan op de hulp van de Zusters Annonciaden uit het toenmalige moederhuis te Ranst.
In oktober 1879 ontstaat de vrije meisjesschool met als hoofdbestuurster Zuster Philippina.
 

                                                                                                       

ONZEA - Vrije jongensschool


In april 1880 bekomt Jan Alfons Onzea, een geboren Heistenaar, zijn diploma van lager onderwijzer in de staatsnormaalschool te Lier. Hij sticht in september 1913 een vrije school en noemt ze: “Het Onzeaonderwijsgesticht”.
Meester Alfons Onzea heeft vier dochters: Elisa, Aline, Maria en Jeanne. Meester Onzea zal de school leiden, maar officieel zal Elisa als schoolhoofd fungeren.
In september 1959 wordt de eerste mannelijke leerkracht in vast verband aangeworven: Leopold Verhaegen.
In september 1978 dragen de familie Onzea en de parochiepriesters de verantwoordelijkheid voor de school over aan een nieuwe Inrichtende Macht, die ook de school van de Berg en de school van Hallaar onder haar hoede neemt. De nieuwe Inrichtende Macht bestaat uit 4 zusters Annonciaden van Huldenberg en de parochiepriesters.
In september 1981 wordt een nieuw schoolgebouw ingenomen: zes nieuwe lokalen, een gymzaal en een eetzaal. Dit gebouw zal voortaan gevestigd zijn in de Oude Liersebaan.

 

 

WIJKSCHOOL


In maart 1958 begint Zuster Dora de eerste kleuterklas met 37 kleuters in een vrij gekomen klaslokaal van de Onzeaschool in de Bergstraat. Niettegenstaande de concurrentie moet het kleuterklasje het volgende schooljaar al ontdubbeld worden, maar er is geen lokaal… Gelukkig komt de oplossing: in de Oude Liersebaan ligt nog een weide, en de nieuwe geprefabriceerde klassen worden besteld.
In december 1959 zijn de nieuwe lokalen klaar en wordt er verhuisd.
 


Fusie:   GESUBSIDIEERDE VRIJE GEMENGDE BASISSCHOOL HEIST-CENTRUM


Op 1 september 1984 fusioneren dan de Onzeaschool en de meisjesschool van de Berg samen met de wijkschool en worden de klassen geleidelijk verder gemengd. Hilda Winckelmans wordt aangesteld als directrice. Leo Verhaegen, tot dan schoolhoofd van de Onzeaschool, blijft in zijn zesde leerjaar in de Oude Liersebaan.
Op 1 september 1989 gaat Hilda Winckelmans met pensioen en wordt Leo Dockx directeur van de Vrije Basisschool Heist-Centrum.
Vanaf 1 september 1993 trekken de Zusters Annonciaden zich terug uit de Inrichtende Macht van de school. De realisatie van de nieuwe kleuterschool in de Oude Liersebaan nemen de zusters nog onder hun verantwoordelijkheid en op 1 september 1994 kunnen de kleuters in hun nieuwe klasjes en speelzaal terecht.