Bronzen medaille verkeer op school 2020

COVID-19 info

Update 7 maart 2022

 

Kinderen met symptomen

Kinderen vanaf 6 jaar met mogeIijI‹e symptomen van COVID-19 moeten steeds getest worden.

Kinderen jonger dan 6 jaar worden getest bij ernstige symptomen of bij milde symptomen én een recent contact met een bevestigd geval van COVID-19 (hoog of laag risico).

- In afwachting van het testresultaat blijft het I‹ind thuis. Bij een negatief testresultaat I‹an het kind terug naar school/l‹inderopvang

- Bij een positief testresultaat start de periode van 7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtigheid.

In geval van hoog-risicocontact omwille van een huisgenoot met COVID-19:

O Kinderen met een recente infectie (<5 maanden geleden) moeten, net als volwassenen, niet in quarantaine maar moeten wel bijzondere voorzorgen nemen. Dit houdt bv. in het strikt dragen van een mondmasI‹er in binnenruimtes (voor kinderen vanaf 6 jaar) en beperI‹en van contacten, in het bijzonder met risicogroepen.

O De andere hinderen volgen de regels voor niet-gevaccineerde hoog-risicocontacten. Kinderen mogen de quarantaine wel steeds (en uitsluitend) verlaten om naar school of de crèche te gaan. hinderen jonger dan 6 jaar moeten nooit een mondmasker dragen.

  • Zodra een l‹ind mogelijke symptomen van COVID-19 vertoont, moet het getest worden door een zorgverlener. Indien het l‹ind niet getest wordt, wordt het beschouwd als een bevestigd geval. Dit wordt doorgegeven aan de l‹inderopvang/school en het l‹ind dient 7 dagen in isolatie te blijven.
  • In   geval van risicoconact in de crèche/kinderopvang van de school/sportclub/jeugdbeweging/vrienden                                                                 
  •  Alle leden van de groep worden beschouwd als laag-risico contact.
  • Laag-risico contacten moeten getest worden indien ze mogeIijl‹e symptomen van COVID-19 vertonen.

 

‚Äč